Mesaj de felicitare al dlui Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, cu prilejul Zilei Europei!

Dragi cetățeni,

9 Mai se evidențiază prin celebrarea păcii și unității – fapt remarcat de Ziua Europei.

Data prevede aniversarea „Declarației Schuman” din 1950, cînd Robert Schuman, Ministrul francez al Afacerilor Externe, și-a expus ideea pentru o nouă formă de cooperare politică în Europa, care să facă de neconceput războiul dintre națiuni. Un fragment al acestui text spune următoarele: „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice….”.

De remarcat, Ziua Europei este un bun prilej pentru cetățenii europeni de a sărbători diversitatea culturală și tradițională. În această zi, noi avem responsabilitatea de a informa de la mic la mare despre rolul Uniunii Europene în lume și în special impactul pozitiv al acesteia pentru Republica Moldova. Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova sunt profunde și pluridimensionale. Republica Moldova participă la multe acorduri și programe ale UE.  Cele două părți își aprofundează relațiile prin Acordul de asociere UE-Moldova, care a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016. Acest cadru este inovator și ambițios, incluzând o Zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare și o Agendă de asociere care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE. 

În prezent Uniunea Europeană depune toate eforturile pentru a dezvolta relaţii şi a construi parteneriate cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale, regionale sau globale, identificând în aşa mod, multiple soluţii pentru rezolvarea problemelor comune în domeniul economic și social-politic.

Menționez, consolidarea asocierii politice și a integrării economice, sunt obiective primordiale în dialogul RM -UE, iar marcarea Zilei Europei reprezintă apropierea noastră de valorile și principiile europene, dar și recunoașterea acestei Uniuni drept un model al democrației coexistenței armonioase între state.

Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea și prosperitatea în rândul europenilor.  În acest sens,e limpede pentru toți cetățenii Republicii Moldova că consolidarea întregii societăți, dezvoltarea în continuare a Patriei noastre poate fi asigurată doar prin promovarea consecventă și ireversibilă a cursului strategic spre integrarea europeană, spre funcționarea eficientă a instituțiilor de stat și garantarea drepturilor fundamentale ale omului.

Cu alese considerațiuni, 

 Grigore CORCODEL 

Președintele raionului Sîngerei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *