Noi sarcini, noi obiective…

După o pauză determinată de COVID-19, dl Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, a întrunit în ședință operativă reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate.

Pentru început, dumnealui a remarcat că la moment este necesar de precăutat chestiunea privind segmentul financiar. În acest sens, dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe, a subliniat că la 23.04.2020 a fost rectificat bugetul de stat, astfel urmează ca să fie corelat și bugetul raional.

Următorul subiect abordat a fost cel al învățământului, asupra căruia s-a pronunțat dl Mihail Curciuc, șef-interimar Direcție Educație. Aici s-a adus la cunoștință despre anularea careului solemn de încheiere a anului de studii, a evaluărilor finale pentru elevii claselor I-IV-a, examenelor pentru elevii claselor a IX-a, cât și neclaritatea privind desfășurarea sesiunii de BAC. Referitor la deschiderea grădiniților, dl Curciuc a precizat că decizia în cauză aparține APL I. La acest capitol s-a discutat și inițierea proiectelor de decizii privind fuzionarea (prin absorbție) a unor instituții de învățământ deficitare. Aici, dl Grigore Corcodel a îndemnat ca proiectele să fie supuse neapărat consultărilor publice.

Nu putea fi trecut cu vederea nici  subiectul pandemiei, astfel dl Gheorghe Balea –medic principal Centrul de Sănătate Publică Bălți (Sîngerei) și dna Eleonora Tartacovschi șef IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei, s-au pronunțat asupra datelor statistice de infectare și tratament, focarelor de răspândire, planului de acțiuni preconizat în vederea diminuării numărului de cazuri, măsurilor de protecție. Totodată, s-a adus la cunoștință problema asigurării cu echipament.

Ce ține de asistența socială, dna Maria Bajura, șef DASPF a raportat despre funcționalitatea Centrelor de Plasament și a Azilului de Bătrâni. Dumneaei a stipulat că Agenția Națională pentru Asistență Socială a alocat mijloace financiare în sumă de 3 mln lei pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și aproximativ 2 mln lei pentru suplinirea unităților de asistenți personali.

Tabloul general al agriculturii din raion a fost prezentat de dl Ion Bîrsanu, vicepreședintele raionului. Astfel, s-a menționat că împreună cu specialiștii din cadrul Secției Agricultură și Alimentație, au fost verificate 70% din gospodăriile agricole, iar zilnic parvin solicitări din partea agenților economici privind eliberarea actelor de constatare a pagubelor suportate. În linii mari din cauza condițiilor climaterice, situația este precară.

Pe parcurs dl Vitalie Calinovschi, șef-interimar al IP Sîngerei a dat detalii privind cazurile penale/contravenționale deschise și examinate; dl Anatol Motruc, șef Inspecția pentru Protecția Mediului Sîngerei, a explicat procedura de verificare a poligoanelor de deșeuri; dl Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, a informat audiența despre derularea procesului de lucru a angajaților din domeniu, la distanță.

La capitolul anunțuri, dl Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică a informat despre necesitatea înaintării proiectelor de decizie, preconizate pentru ședința Consiliului raional.

Concluzia finală expusă de președintele raionului, rezumă din responsabilitatea cetățenilor  personală și colectivă, față de circumstanțele provocate de epidemie. În același timp, dumnealui a specificat importanța mobilizării tuturor structurilor, în vederea realizării atribuțiilor de serviciu calitativ și util pentru societate.

Ana Foltea

Secția Administrație Publică

Sursa: http://www.singerei.md/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *